Zıt Anlamlı Kelimeler-7

Zıt Anlamlı Kelimeler-7

Sözcük

Zıt anlamlısı


Sözcük

Zıt anlamlısı

Sözcük

Zıt anlamlısı


-T-

  tuhaf üzgün

takmak


tutmak

üzüntü
taksitle tutsak


-V-

 

tamahkâr

tutuklamak

vadeli
tamam tutuklu

vahşi


tamirat

tutumlu

var
tanıdık tüketici varlık

tanış

tüketim

veda
tasa tümsek vefasız

tasarruf


-U-
 
vefat
tasvip

ucuz vekâleten

taşyürekli


ucuzluk

vekil
tatlı ufacık veresiye

tavan

umumi

verimli
taze unutmak veriş

tercübeli

upuzun

vermek
tehlikeli uslu viran
tek
usta


-Y-

tekil ustalık yabani

telaşlı

usulca

yakalanmak
tembel

usulsüz yakın

temiz


utanç

yakışıklı
tenha uydurma yaklaşmak

tenzilat

uygar

yakmak
teorik uygun yalan

terbiyeli

uysal

yalın
ters uzak yanlı

tertipli

uzama

yanlış
teşhir uzun yapay
tiz


-U-


yarar
tok ücretli yaramaz

tokgözlü

ümitsiz

yarar
tombul üretici yas

toparlamak

üretim
yaş
toplu üst yaşam

toplum

üşengeç

yaşlı
toptan üşümek yatılı
toy
üvey

yavaş
tövbekâr üzerinde yaya

Mustafa Uyar administrator

www.reformturk.com, www.esarpyapma.com

You must be logged in to post a comment