Zıt Anlamlı Kelimeler-3

Zıt Anlamlı Kelimeler-3

Sözcük

Zıt anlamlısı


Sözcük

Zıt anlamlısı

Sözcük

Zıt anlamlısı


-F-

  geveze


-H-

 

faal


gevşek

hafif
fakir gider hakikat

farklı

gidiş

hakiki
fasıla giriş

hakkıyla


fayda

girmek


halef
faydalı gitmek halsiz

faydasız
gizleme
ham
fazla gizli hamarat

fena

gizlice

harap
fenalaşmak

göçmek haram

fenalık


göçebe

harcamak
ferah görgülü harici

fert

görgüsüz

hariciye
fevkalade görkem hariç

fiyasko

göstermek

has
fukara gösterişli hasım

fuzuli

götürmek

hassas


-G-

  gözü pek hasta

gaddar

gözü tok

hastalık
gafil

güç haşarı

galeyan


güçlü

hatırlamak
galibiyet güçlük hayal

galip

güleryüzlü

hayır
gam güldürmek hayır

garp

güldürü

hayırsız
gece güleç haylaz

geç

gülmek

helal
geçmiş gülünç hezimet

gelecek

günah

hırçın
gelir gündüz hıyanet

gelişigüzel

güney

hızlı
genç gür hiciv

gençlik

gürbüz

hoş
genel gürültü hususi

geniş

güz

huysuz
genişlik güzel hür

gerekli

güzellik

hürriyet
geri güzide buy levitra cheap

, rasgele")” value=”Cevap” type=”button”>

hüzün

Mustafa Uyar administrator

www.reformturk.com, www.esarpyapma.com

You must be logged in to post a comment