Zıt Anlamlı Kelimeler-2

Zıt Anlamlı Kelimeler-2

Sözcük

Zıt anlamlısı


Sözcük

Zıt anlamlısı

Sözcük

Zıt anlamlısı

bol


-Ç-

  doğal
bolluk
çabuk doğmak
bonkör çalışkan doğru
borç çekici doğu
borçlu çelişki

doğum

boş çıkmak
dolu
boy çift dost
boylam çiğ
doymak
bozgun çirkin dua
bozmak
çoğalma
duru
bozuk

çoğul düş

bölgesel

çok düşey
bölmek çorak düşman
bulmak çözmek düz
buyruk çözüm düzgün
bütün çukur


-E-

 
büyük çürük ebedi

büyüklük


-D-

  eğik
büyümek dağılmak eğri


-C-

 
dağınık
eksi
cahil

dağıtıcı eksilme
cana
yakın


dağıtmak

eksiltmek
canlı dahil elverişsiz
cefa dahili en
cehennem daima enayi
cennet dalgın enine
centilmen dar enlem

cesaret
dargın erkek
cesur darılmak esaret
cevap
değersiz
esir
ceza deli eski
cılız derin
anlamlı
cıvık dertli evcil
ciddi dış evet
cihat dışarı evli
cimri dik evvel
coşmak dikkatli ezel
cömert dinç ezeli
cuzi diri etgen

Mustafa Uyar administrator

www.reformturk.com, www.esarpyapma.com

You must be logged in to post a comment