YEŞİLAY HAFTASI

YEŞİLAY HAFTASI

YEŞİLAY HAFTASI (1 – 7 Mart)
Yurdumuzda alkollü içki ve uyuşturucu madde kullanmaya karşı olanlar 5 Mart 1920 tarihinde Hilâli Ahdar Derneğini kurdular. Hilâl – ay, ahdar – yeşil anlamındadır. Hilâli Ahdar, daha sonra Yeşilay adını aldı. Yeşilay Derneğinin kuruluş tarihini içine alan 1 – 7 Mart arası ülkemizde Yeşilay Haftası olarak kutlanır. Yeşilay Haftasında alkollü içkilerin, uyuşturucuların topluma, aileye, bireye zararları anlatılır.

Uyuşturucu denilince esrar, afyon, kokain, LSD gibi uyuşturma özelliği olan maddeler akla gelir. Alkollü içkiler ise içildiğinde insanı sarhoş eden her tür içkilerdir. Alkollü içki veya uyuşturucu alanlar önce rahatlık, baş dönmesi duyar, sonra sarhoş olurlar. Sarhoşlar doğru düşünüp doğru karar veremezler. Kolay suç işlerler, içkili iken araç sürenler taşıt kazalarına neden olurlar. Alkollü içkiler, uyuşturucular insanda zamanla alışkanlık yaratır. Alkol almayı alışkanlık haline getirenlere alkolik denir. Alkolikler kazançlarını içkiye verirler. Çevrelerini rahatsız ederler. Bu yüzden alkolikler toplum içinde sevilmezler, sayılmazlar. İçki ve uyuşturucu kullanımı aile düzenini bozar.

Uyuşturucu ve alkollü içkiler sağlığa da zararlıdır. Vücudumuzda önemli görevler yapan beyin, mide, kalp, akciğer gibi organlar içki ve uyuşturucudan etkilenir. Ülser, siroz, felç gibi hastalıkların nedeni uyuşturucu ve alkollü içkilerdir.

Sigara: Toplumumuzda kullanımı yaygın olan bir keyif maddesidir. Sigara iştahı keser, sindirimi güçleştirir, dişleri sarartır, ülsere sebep olur. Akciğerde bronşları doldurur, öksürmeye yol açar. Sigaranın kansere de neden olduğu ileri sürülüyor.

Ülkemizde uyuşturucu maddelerin yapımı, satışı, kullanılması, taşınması, bulundurulması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar suç işlemiş olur. Suç işleyenlere ağır hapis cezaları uygulanır.

Uyuşturucu maddelerin bir bölümü ilaç yapımında kullanılır. Bu amaçla bazı uyuşturucu maddelerin hükümet belirli koşullarla izin verir.

Topluma, aileye, bireye zararlı olan içki ve uyuşturucuların kullanımını eğitim yoluyla engellemek için kurulan Yeşilay Derneği’nin simgesi; beyaz üstünde yeşil bir aydır. Yeşilay Derneği Genel Merkezi, Yeşilay adlı aylık bir dergi yayınlıyor. Bu dergi düzenli olarak alkollü içkilerin, uyuşturucuların, sigaranın topluma ve sağlığa olan zararlarıyla ilgili yayın yapıyor.

Yeşilay Haftası boyunca öğrendiklerimizi yaşam boyu uygulayalım. Kötülüklerin anası olan uyuşturucu ve alkollü içkilerden uzak duralım.

www.belirligunlervehaftalar.com sitesi olarak tüm insanlara sigarasız bir hayat diliyoruz…

YEŞİLAY HAFTASI (1-7 Mart)
Sigara, içki ve uyuşturucu insan sağlığının en önemli ve en tehlikeli düşmanlarıdır. İçkiye düşkün bir insanın en önce sağlığı tehlikededir. İçki içen kişi ailesini ihmal eder, çocuklarıyla yeterince ilgilenemez. İçkiye harcadığı paralar yüzünden çoğunlukla parasal sıkıntılara düşer. Zamanla çevresiyle olan ilişkileri de zayıflar, yakınlarından, toplumdan uzaklaşır.
Sigara, ilk bakışta daha az zararlı gibi gözükse de bunun da içkiden aşağı kalmadığı anlaşılmıştır. Özellikle akciğer kanserine sebep olması, sigaranın insan sağlığı için ne büyük bir tehlike olduğunu gösterir.
Uyuşturucu maddeler ise tam bir felakettir. Afyon, esrar, eroin, kokain, LSD gibi adlarla gençler arasında çok yaygın olan uyuşturucunun kişi ve toplum içinde yol açtığı yıkımlar korkunç boyutlardadır. Bunları kullananlar, kendilerinden başka çevrelerine de zarar vermektedirler.
Yeşilay, bütün bu zararlı alışkanlıklarla mücadele eder. Alışkanlıklarım bırakmaları için bağımlılara yardım eder.
Yurdumuzda her yıl 1-7 Mart tarihleri arası, “Yeşilay Haftası” olarak değerlendirilir.
Hafta boyunca okullarda, basında, radyo ve televizyonlarda sigaranın, içkinin, uyuşturucun zararları anlatılır. Başta sigara ve içki olmak üzere tüm kötü alışkanlıkların bırakılması için vatandaşlara çağrıda bulunulur. İçkinin, uyuşturucunun yol açtığı kişisel, ailesel ve toplumsal felaketler anlatılır.
Yeşilay, bütün yurtta tüm zararlı alışkanlıklarla mücadele eden, bunun önüne geçmeye çalışan önemli bir kuruluştur. Zararlı alışkanlıkların bırakılması için bağımlılara yardım eder.
Hafta boyunca herkes çevresine sigaranın, içkinin, uyuşturucunun ve öteki bağımlılık yapan maddelerin zararlarım anlatmalı, insanları bu alışkanlıklardan vazgeçirmeye çalışmalıdır. Kullanmayanların da özenmemeleri, başlamamaları için çalışılmalıdır.

YEŞİLAY’IN TARİHÇESİ
Hilal-i Ahdar, Türkiye’nin içki düşmanlığı ülküsünü savunan ilk ve tek kuruluşudur.
Hilal-i Ahdar, 1 Mart 1920’de kuruldu, önce “Yeşil Hilal” daha sonra da “Yeşilay” adlarım aldı.
Ülküsünü yaymak için 10 Kasım 1930’da “Türkiye İçki Aleyhtarı Gençler Cemiyeti”ni kurdu.
Aynı tarihte “İçki Düşmanı” adlı gazeteyi, şimdiki adı “Yeşilay”, çıkartarak ülküsünü yurdun her köşesine ulaştırdı.
İçki tüketimini önleyici ve uyuşturucu maddelerin yasaklanmağı ile ilgili pek çok yasanın çıkarılmasında etkili oldu.
1934 yılında memleket çapındaki faydalı çalışmalarının neticesi olarak “Umumî Menfaatlere Hadim” cemiyetler arasına alındı.
Yurdun pek çok yerinde şubeler açtı. Daha çok şube açabilmek için çeşitli yerlerde mümessillikler kurdu. Uluslararası içki düşmanı cemiyetler arasında seçkin bir yer edindi.
“Yeşilgün” ve “Üzüm Bayramı” adlı piknik ve günlerle; “Yeşilay Haftası”yla, her türlü kültürel çalışmalarla, sohbet ve yayınlarla, “Yeşil Sahne” adım verdiği tiyatro-suyla içki düşmanlığı ülküsünü yaydı. İçkisiz daha iyi eğlenilebileceğini gösterdi.
Halen on binlerce Yeşilaycı, milleti ahlakî geriliğe sürükleyen alkole karşı şevk ve azimle mücadele etmektedir.
(Yeşilay Dergisi,s.364)

ALKOLLÜ İÇKİLERİN ZARARLARI
Günümüzde büyük boyutlara ulaşan içki alışkanlığı ve tüketimi en büyük toplumsal sorunlardan birisidir. Artık küçük yaşlarda kullanılmaya başlanan içkiden çocukları, gençleri korumak gerekir. Bu konuda başta devlet olmak üzere, Yeşilay ve bütün sosyal kurumlar gereken çalışmaları yapmazsa toplumu büyük bir tehlike beklemektedir. Çünkü içki kişiye, aileye ve topluma zarar verir.
Alkollü içki, alışkanlık haline gelirse insan sağlığım bozmaya başlar. Organlarda tahribatlar yapar. Karaciğer, kalp, böbrek, sinir sistemi üzerinde yaptığı etkilerle bu organları, görevlerini yapamaz hale getirir. Damar sertliği, kalp hastalıkları, tansiyon, felç gibi ağır hastalıklara sebep olur. En tehlikeli hastalıklardan biri olan “siroz”un baş hazırlayıcısı alkoldür. Sürekli alkol almak, yavaş yavaş intihar etmek demektir.
Alkollü içki, sadece kullanana değil, onun ailesine de zarar verir. Çünkü alkol kullanan kişi aile düzeninin gereklerini yerine getiremez, görevlerini yapamaz. Kazanılan para daha çok içkiye verildiği için çocukların ihtiyaçları karşılanamaz. Aile, para sıkıntısına düşer. İçkici baba ve anne, çocuklarının sorunlarıyla hiç ilgilenmez. İlgilenmek isteseler bile çözüm getiremezler, çünkü onlar için her şey alkoldür. Zamanla ailede huzur, birlik, dayanışma ortamı tamamen ortadan kalkar ve parçalanmaya kadar gider.

İÇKİ TÜKETİMİNİ VE ALIŞKANLIĞINI ÖNLEME YOLLARI
İçki tüketimim önlemenin ilk koşulu, insanları içkiye başlatmamaktır. Ama içkiye başlamış insanları da bundan vazgeçirmek mümkündür.
Tarihteki sayısız Örnekler bize içki tüketiminin zorla, baskıyla önlenemeyeceğini açıkça göstermeştir. Nice devlet adamları en büyükcezaları koydukları, en Sert önlemleri aldıkları hatta içki üretimini yasakladıkları halde bile içki kullanmayı önleyemediler.
Öyleyse insanları içmekten zorla, baskıyla değil; iyilikle, güzellikle ve eğitim yoluyla vazgeçirmek gerekir. Zaten bu bir uzmanlık alanıdır ve hastahanelerde doktorlar tarafından yapılmaktadır.
Ancak içki kullanımının önlenmesi için ana babalara, eğitim kurumlarına, medyaya ve devlete önemli görevler düşmektedir;, bunları şöyle sıralayabiliriz:

1. Evde içki bulundurulmamalı, içmemeli ve çocuklara yeri ve zamanı geldikçe içkinin zararları anlatılmalıdır.
2. Doğum günü, özel günler, bayram gibi kutlamalarda içki bulundurulmamalıdır.
3. İçkinin zararım belirten fıkralar anlatılmalı, içkinin yol açtığı kaza, felaket haberleri çocuklara duyurulmalıdır.
4. Okullarda alkolün zararları sadece Yeşilay Haftasi’nda değil, sürekli olarak anlatılmalıdır.
5. Gençler, içki yerine meyve suyu, ayran, süt gibi sağlığa yararlı maddelerin tüketimine özendirilmelidir.
6. Çocuklara içki satışı kesin olarak yasaklanmalı, satanlara çok ağır cezalar verilmelidir.
7. Basın ve yayın organlarında alkolün zararları sürekli olarak istenmeli, alkolün yol açtığı felaketler, yıkımlar, trafik kazaları anlatılmalıdır,
8. Her yerde birahane, meyhane, bar gibi yerlerin açılmasına izin verilmemelidir.

ALKOLLÜ İÇKİLERİN BAŞLICA ZARARLARI

* Vücudun Savunma Sistemi:
Zayıflar,
Kişi sık sık hasta olur.
* Kalp:
Kalp kası bozukluğu olur.
* Karaciğer:
Yağlanma, karaciğer iltihabı, siroz, karaciğer kanserine yol açar.
* Mide ve Bağırsaklar:
Yemek borusu kanseri, midede gastrit ve ülser, mide delinmesi ve kanamalar, pankreas bezi iltihabı, müzmin ishal, beslenme bozukluğuna yol açar.
* Çocuk Sakatlıkları:
Alkolik babaların ve hamilelikte içki kullanan annelerin zekaca geri, sakat çocukları olur.
* Sinir Sistemi:
1.
Beyin sapı: Yüksek dozlarda, solunum felci olur, kalp durur, şahıs kendinden geçer ve ölür.
2. Beyin:Her kadeh içki 2000 kadar sinir hücresinin ölümüne yol açar. Hafıza zarar görür, duygular azalır. Telafisi imkansız beyin dokusu harabiyeti olur.
3. Beyincik: Konuşma bozukluğu, ellerde titreme, denge kaybı, beyincik dokusu harabiyeti olur.
4. Sinirler: Sinir uçları harabiyeti olur.
* Ruhsal Bozukluklar:
Bunama, ruhsal çöküntü, aşırı kıskançlık, hayal görme, sesler işitme ortaya çıkar.

SİGARAYA BAŞLAMA VE SİGARANIN ZARARLARI

Tüm uyarılara, alınan önlemlere rağmen, özellikle öğrenciler ve gençler arasın-da sigara alışkanlığı yaygınlaşmaktadır. Yapılan araştırmalara göre başkalarına özenme, sıkıntı, arkadaşların etkisi, gösteriş, zevk, baskı gibi nedenlerle sigaraya başlanıyor.
Hangi nedenle başlanırsa başlansın sigara hiçbir sorunu çözmez. Tam tersi, sorunlara yeni sorunlar ekler. Bilinen, bilinmeyen pek çok zarara yol açar.
Sağlığımız üzerinde:
1. Öksürük,
2. Gırtlak kanseri,
3. Akciğer kanseri,
4. İştahsızlık,
5. Sindirim bozuklukları,
6. Çeşitli mide ve bağırsak hastalıkları,
7. Kalp ve damar rahatsızlıkları,
8. Uykusuzluk hali,
9. Görme bozuklukları,
10. Ciltte buruşma
gibi rahatsızlıklara yol açar. Bu belirtiler hemen ortaya çıkmayabilir ama zamanla kendini hissettirir ve sonunda yapacağım yapar. Herkes bunları bilmeli ve sigaradan uzak durmalıdır.

SİGARADAKİ ZEHİRLER

Aseton (Boya sökücü)
Nikotin (Böcek öldürücü)
Metanol (Roket yakıtı)
Karbonmonoksit (Otomobillerin egzozlarından çıkan zehirli gaz)
Piren (Kanser yapıcı madde)
Dibenzakridin (Kanser yapıcı madde)
Hidrojen siyanür (Gaz odalarında insan öldürmek için kullanılır.)
Amonyak (Temizlik maddesi)
Toluidin (Kanser yapıcı madde)
Dretan (Kanser yapıcı madde)
Toluen (Endüstride çözücü olarak kullanılır.)
Arsenik (Fare zehiri)
Bütan (Çakmak gazı)
DDT (Haşarat öldürücü)
Fenol
Sigaranın filtresinde:
Naftalin
Kadmiyum (Akü yapımında kullanılan madde)
Polonyum-210 (Kanser yapıcı madde)
Sigarada bunlardan başka daha 4000 kadar zehir vardır.

UYUŞTURUCU MADDELER

Öteki zararl ı maddelere oranla çok daha büyük felaketlere; kişisel, ailesel ve toplumsal felaketlere sebep olan uyuşturucular günümüz gençliği için en büyük tehlikelerden birisidir.
Başlıca uyuşturucu maddeler şunlardır:

AFYON
Afyon,”papaver somniferum” adlı bir bitkinin baş kısmından elde edilen bir maddedir. Aslında afyon kozası uyuşturucu değildir. Kozanın dış kabuğunda bulunan süt, uyuşturucu niteliktedir.
Önce süt halinde elde edilen ham afyon, birtakım işlemlerden geçirilerek “işlenmiş afyon” elde edilir. Bundan da çeşitli uyuşturucular yapılır.

MORFİN
Morfin, afyondan çözelti halinde elde edilmesi, buharlaşma ve kalsiyum klorür çözeltisi ile yeniden çözme işlemlerini gerektirir. Bir çözeltinin ayrılmasından sonra, sıvı kısım birkaç kez buharlaştırılır ve geride morfin ve kodein kristalleri toplanır. Bunlar amonyak yardımıyla çözündürüldükten sonra yeniden kristalleştirilir. Böylece morfin, çözeltide kalan kodeinden ayrılmış olur. Elde edilen morfin kristalleri renksiz ve kokusuzdur.
Morfin, bol rüyalı bir uyku verir. İlk şırıngadan sonra tam tersine, sıkıntı ve bulantıya neden olur. Sindirim sistemi üzerinde etkilidir, kabızlık yapar. Tansiyon düşürür, salgıları azaltır.
Morfinin yüksek dozlarda alınması sonucu meydana gelen akut zehirlenme, bulantıyla birlikte ruhsal uyarılma hali yaratır. Bunu solunum yavaşlaması ile birlikte koma, morartı ve ölüm izler.
Morfinin uzun süre kullanılması alışkanlıkla birlikte ciddi bedensel ve ruhsal bağımlılık yaratır.

ESRAR
Esrar, hintkeneviri çiçekteyken kurutulup toz haline getirilerek elde edilir. Yeşil renkli, özel kokulu bir tozdur. Genellikle levha ve çubuk halinde bulunur. Toz halindeki esrara “kubar” denir.
Esrar tüttürülerek içildikten 30 dakika sonra en yüksek etkiyi gösterir; aynı etki hintkeneviri yağı damardan şırınga edildiğinde de görülür.
Esrar yüksek dozda kullanıldığında, vücut biçiminde çarpılma, bazen heyecanla birlikte düşsel görüntüler yaratır. Fizyolojik olarak, çarpıntı, kaslarda güçsüzlük ve hareket sapmaları olur, göz akları kanlanır. Esrarın uzun süre kullanılması uyuşturucu alışkanlığı yaratır.

KOKAİN
Kokain, koka bitkisinin yapraklarından çıkarılan, beyaz kristaller halinde güçlü alkaloittir.
Yaygın uyuşturucu maddelerden birisi olan kokain toz halde burna çekilerek, çözelti halinde deri altına şırınga edilerek ya da sigara gibi içilerek kullanılır. Burun mukozasından kolaylıkla emildiği için daha çok burun yoluyla kullanılırsa da oldukça tahriş edicidir. Aşırı kullanımda burun boşluğunda yaralara neden olur.
Kokain, kısa sürede psikolojik bir bağımlılık yapar. Merkezî sinir sistemi için çok toksik bir maddedir. Beyin kabuğunu uyararak öfori oluşturur, görsel, işitsel rahatsızlıklara neden olur. Giderek uykusuzluk, sinirlilik, sindirim bozukluğu ve aşırı kilo kaybı görülür. Miktarın artırılması ve kronik kullanımlar paranoyaya neden olur. Sinirsisteminin işlevinin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla da solunum yetmezliği ve ölüm olayları görülür

LSD-25 (Lyserg Saure Diathyiamid)
İlk defa 1938’de sentetik olarak elde edilmiş, sonra çavdar mahmuzu taneciklerinden doğal olarak bulunmuştur.
LSD’nin sinir sistemince emilmesi hızlıdır ve kişi sırayla üç değişik etki duyar:
1. Kalp atışının hızlanması, atardamar basıncının yükselmesi, sindirim bozuklukları.
2. Algılama etkileri: Görsel ve işitsel belirtiler.
3. Ruhsal etkiler: Zaman kavramının bozulması, düşünce akışında bozukluklar, uyanıkken düş görme hali, kişilik kaybı duygusu. Şiddetli değişmeler, kendine ya da başkalarına saldırganlık hali.

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?
•Akciğer kanserinin % 90’ı, gırtlak kanserinin % 99’u sigara kaynaklıdır.
•45-50 yaşın altındaki erkeklerde koronerden (kalp) ölenlerin %80’i sigara kaynaklıdır.
•Sigara içenlerin vücuduna % 15 ile, %33 daha az oksijen girmektedir. Bu, önce beyin ve kalbin harabiyeti demektir.
•Uyuşturucular arasında en çok ölüme sebep olan madde sigaradır.
•Sigara tiryakilerinin dörtte biri sigaradan ölmektedir.
•Sigara, alkolle içilince daha zararlı olur.
•Vücudu hantallaştıran, teni bozan üç şey vardır: İçki, içki, içki. ÜLKEMİZDE:
Cinayetlerin……………………….% 85
Irza tecavüzlerin…………………..yo 50
Şiddet olaylarının…………………% 50
Trafik kazalarının………………….% 65
Eşlerini dövenlerin…………………”/o 70
Akıl hastalarının……………………% 60
sebebi alkoldür.

*YEŞİLAY HAFTASI KONUŞMA METNİ*


SEVGİLİ ARKADAŞLAR!
Alkollü içki, sigara ve uyuşturucunun zararını bilmeyenimiz yoktur. Ama ne yazık ki insanlar yine de bilinçsiz bir şekilde bunları tüketmeye devam etmektedirler. 5 Mart 1920 tarihinde Hilal-i Ahdar Derneği kurulmuştur. Hilal ay, ahdar da yeşil anlamına gelmektedir. Hilal-i Ahdar Derneği daha sonra Yeşilay adını almıştır. Bu derneğin amacı, alkollü içki, sigara ve uyuşturucunun zararlarını topluma anlatmak ve bunları içenleri vazgeçirmektir.

Uyuşturucu denilince akla esrar, eroin ve kokain gibi maddeler gelmektedir. Ülkemizde bu maddelerin kullanılması ve satılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlara ağır hapis cezaları verilir. Uyuşturucu madde adından da anlaşılacağı gibi insan vücudunu uyuşturur ve bağımlılık yaratır. Sağlıklı bir insanın bu maddelere yaklaşması düşünülemez. Uyuşturucu madde kullanımının sonu ölümdür. Sapık ilişkiler ve bu ilişkilerden kaynaklanan suçları genelde uyuşturucu kullanan insanlar işlemektedir.

İçildiğinde insanı sarhoş eden maddelere alkollü içkiler diyoruz. Sarhoş olan insan kolayca suç işler. Trafik kazalarının büyük bir bölümü, içkili araba kullanmaktan ileri gelmektedir. İçki içen insanların aile hayatları da yok denecek şekildedir. Eşlerini ve çocuklarını döven insanların büyük bir bölümü içki içip sarhoş olan insanlardır. Sarhoş insanlar, çevrelerini de rahatsız ederler. Beyin, kalp, mide ve akciğer gibi organlar içkiden etkilenir. Ülser, felç ve siroz gibi hastalıklara ise içki sebep olmaktadır.

Bir başka zararlı alışkanlıkta sigaradır. Ne yazık ki sigara, toplumumuzda yaygın olarak içilen bir maddedir. İştahı kesip, akciğerlerimizde büyük tahribata neden olur. Sigara içen insanlar, ömürlerinin önemli bir bölümünü bu canavarın eline teslim etmiş olurlar. Sigaranın kansere sebep olduğunu ise artık bilmeyenimiz kalmamıştır.

Bütün kötülüklerin anası olan uyuşturucu, alkollü içkiler ve sigaradan uzak, sağlıklı bir ömür geçirmenizi diliyorum.

*YEŞİLAY HAFTASI GÜZEL SÖZLER*
* İçki güldürür, süründürür, öldürür.
* İçki sağlığın düşmanıdır.
* İçki kötülükler doğurur.
* İçki aile bütçesini eritir.
* İçki sinir ve sindirim sistemlerini bozar.
* Alkol almak, gönüllü çılgınlıktır.
* İçkinin girdiği yerden akıl, ahlak ve utanma kaçar.
* Sigara kanserle kardeştir.
* Akıllı adamların tek içkisi sudur.
* İçki bütün kötülüklerin anasıdır.
* İçki öldürür, kumar söndürür, spor güldürür.
* İçki insanı sefalete, rezalete hatta cinayete sürükler.
* Alkol, veremin en yakın dostudur.
* Alkol kapıdan girerse, mutluluk pencereden çıkar.
* Toplumdaki pek çok facianın sorumlusu içkidir.

*YEŞİLAY HAFTASI ŞİİRLERİ*
 

YEŞİLAY HAFTASI

Yeşil temiz bir hilal
Yepyeni doğmuş gibi.
Ak bir bayrak üstüne
Gelip de konmuş gibi.

Bu bayrağın vatanı,
İnananların kalbi,
Yeşilay’ın altında
Hepsi kaynaşmış gibi.

İçkinin baş düşmanı,
Bu yeşilaycılardır.
Savaşları durmadan,
Sürüp gider yıllardır.

İ. Hakkı TALA

YEŞİLAY

Düşmanların içinde
İçki en korkunç olanı!
Bin dokuz yüz yirmide
Yeşilay Derneği’ni
Kurmuştur Mazhar Osman.

Zehir çabuk öldürür,
İçkiler yavaş yavaş.
Kimi zehir öldürür,
Kimi gözden döker yaş.
Sofrada tek içkiye
Yer ayırma arkadaş!

M.Necati ÖNGAY

YEŞİLAY

Yeşil bir ay bembeyaz,
Bayrağının tek süsü.
Sağlığımız, canımız,
Yeşilay’ın ülküsü.

Korumaya çalışır,
Yurttaşları içkiden.
İnsanlıktan sıyrılır,
Çünkü sarhoş bir beden.

Vatanını sevenler,
Korumalı milleti.
Ocakları söndüren,
İçki, kumar illeti.

İ.Hakkı TALAS

YEŞİLAY HAFTASINDA

İçki ile mücadele,
Yeşilay’da, Yeşilay’da.
Genç-ihtiyar hep el ele,
Yeşilay’da, Yeşilay’da.

İçki bize büyük düşman,
Yeşilay’dır karşı duran,
Huzuru bul, haydi davran,
Yeşilay’da, Yeşilay’da.

Duysun bizi içki içen,
Sıhhatine kefen biçen,
İçki değil, sağlık seçen,
Yeşilay’da, Yeşilay’da.

Bırak artık şu içkiyi,
Dünya güzel, her şey iyi…
Öğren saygı ve sevgiyi,
Yeşilay’da, Yeşilay’da.

Rıfkı Kaymaz

YEŞİLAY

İçki, sigara ve kumar,
Bağımlılık yuva yıkar.
Bilinçli davranırsan,
Mutluluğun kat kat artar.

Sigara ciğerlere düşman.
Kansere davetiye.
Ölümü çağırma sakın.
Gitme ölüme bile bile.

İçki çürütür vücudu,
Besler kötülükleri,
Beynini uyutarak,
Mahveder iyilikleri

Yeşilaycı ol sigarayla savaş
Yeşilaycı ol içkiyle savaş
Yeşillensin dünyan
Yeşil kalsın rüyan.

Emine ÇELİK

YEŞİLAY GENÇLİK MARŞI

Bir zamanlar gelecek,
Göğsümüz kabaracak,
Acunda dalgalansın,
Yeşil aylı bir bayrak.

Bu bayrağın altında,
Bil rahat yaşanacak.
Bayrağın dalgalanıp,
Göğsünde kabaracak.

Arkadaş varlığını,
İki şey doldurmalı.
Bunlar; vatan sevgisi,
Ülkü bağı olmalı.

F.Fuat Çelen

SAĞLIK DÜŞMANLARI
 

Sağlığın düşmanları:
İçki, sigara, kumar.
Bunlara alışanlar,
Görürler pek çok zarar.

İçkinin kötülüğü,
Saymakla bitmez her an,
Katil bile olur da,
Hatırlayamaz insan.

Vücuduna,kesene,
Zararı çoktur onun.
Tütün ömrü kısaltır,
Çabucak gelir sonu.

Hazineyi eritir,
Cebinizde kalmaz para.
Kumar kötü bir illet,
Alışan düşer dara.

Sağlık düşmanlarından,
Korun, her an uzak ol.
Yaşamak istiyorsan,
Kendine bul başka yol.

YEŞİLAY
Keyif maddesi tütünü içen,
Kendi kefenini kendi biçer,
Kurumla bronşları dolar,
Sağlıklı cana eziyet eder…

Rakı, şarap, viski içen kişi,
Sarhoş olur, dengelini kaybeder.
Bozulur yuvası, uçar dişi,
Sağlıklı cana eziyet eder.

İçki kullanmak sağlığa zarar,
Cebini deler, dilenci yapar.
Huzur bozar, ocağı yıkar,
YEŞİLAY, o an yardıma koşar!.

Afyon, eroin, kokain, LSD…
Uyuşturucu maddeleridir.
İçen uyuşur istemese de,
Yeşilay kötüyü men edendir.

Sessizlik zulmü yerleşti mi,
Nazır’ım ruh ve beden bozulur.
Başında belalar döner durur,
YEŞİLAY korumağa yetişir…

Nazır ÇİFTÇİ

Mustafa Uyar administrator

www.reformturk.com, www.esarpyapma.com

You must be logged in to post a comment