Eş Anlamlı Kelimeler-7

Eş Anlamlı Kelimeler-7

Sözcük

Eş
anlamlısı


Sözcük

Eş anlamlısı

Sözcük

Eş anlamlısı

tehir ücra yiğit
teklif
ülke yitik
tekzip ülkü yoksul

temayül
ümit
yönetim
temin ün

yöntem

teminat ünlü

yöresel
tenkit üremek yurt

tenzilat
ürkek
yurttaş
tercüme ürün yükümlü

teselli
üye yürek
tesir

üzeri yürekli

teşebbüs

üzüntü yüz
teşhir vade yüzey
tetkik vaka
yüzeysel
tıpkı vakit yüzsüz
toplam valide
yüzyıl
toplum vâris zaaf
toy vasat
zahmet
töre vatan zalim
tören vazife zam
tuhaf

vaziyet zaman
tutsak
vecize
zannetmek
tümör veda zarafet
tür vefa zarar
ucuz verecek zarif
uçarı verem
zaruret
ufacık vesika zarurî
ufak
vilayet
zat
ulus vukuat zaten
ulusal
yabancı
zayıf
ulvi yağma zayi
umumi yaka zeki
unsur yalın zıt
us yemek zira
usare yemin ziraat
usûl yegane zirve
uşak yenik ziya

utangaç
yeter ziyan
uyak yıl zulüm

Mustafa Uyar administrator

www.reformturk.com, www.esarpyapma.com

You must be logged in to post a comment