Eş Anlamlı Kelimeler-6

Eş Anlamlı Kelimeler-6

Sözcük

Eş
anlamlısı


Sözcük

Eş anlamlısı

Sözcük

Eş anlamlısı

sorumlu şans takat

sorumluluk

şark takrir
soruşturma şart taksim
soylu
şatafat

takviye
soyluluk şavk

talan

sömürü şayet
talebe
söylenti şebnem talep

söyleşi
şecere talih
söylev şeffaf talimat
söz şehir talip
sözcük

şelâle tam
sözde
şekil tamah
sözleşme şer tamahkâr
sözlük şiir tamam
step şikâr tamir
stil şive tan
stop şöhret tanı
sual şölen tanık
suç şule tanım

suçlama
şuur
tanzim
suçsuz

şüphe tarım
sulh
taam
tartışma
suni taahhüt tarz
surat
taammüden
tasa
sürat taarruz tasarı
süre tabaka
tasdik
sürekli tâbi taslak
şafak tabiî
tasvip
şah tabip tasvir
şahane tacir tat
şahıs tafsilat tatbikat
şahika
tahammül
tatlı
şahit tahkik taviz
şahsi
tahkikat
tayin
şahsiyet tahlil tebessüm
şair
tahliye
tecil
şaka tahrik tecrübe
şamata tahrip
tedbir
şan tahsil teftiş

Mustafa Uyar administrator

www.reformturk.com, www.esarpyapma.com

You must be logged in to post a comment