Eş Anlamlı Kelimeler-5

Eş Anlamlı Kelimeler-5

Sözcük

Eş
anlamlısı


Sözcük

Eş anlamlısı

Sözcük

Eş anlamlısı

padişah rahatsız saha
paha
rakım sahi
pak raks sahil

panayır

randevu
sahra
panik randıman

sair


parantez
rasat
sakar
parazit rasgele sakin

parçalamak

rastlantı

saklama
pasak realist saldırı
patak
realite
salih
patika

refah salim
patlama
refakat samimi
pay reel san
paye rehber satıh
payidar reis sav

paylamak

rekabet

savunma
paylaşmak ret savurgan
pek reva sebep
pısırık rey seciye
pinti rıza sefa
pirelenmek

riba sema
pis
riayet sene
pişmanlık rica seri
plan
rivayet

serüven
plato riyakar seslenme

politika

riyaziye
sesli
prensip rol sesteş

prestij
rötar sınav
problem ruhsat sınır
proje
rutubet
sızı
prova rütbe sihir
pus rüya sim
pürüz saadet sima
racon sabit
sinirli
radde sadakat sitem

radikal
sade
sistem
rağbet sadece siyah
rağmen saf soluk
rahat safha sonuç

Mustafa Uyar administrator

www.reformturk.com, www.esarpyapma.com

You must be logged in to post a comment