Eş Anlamlı Kelimeler-4

Eş Anlamlı Kelimeler-4

Sözcük

Eş
anlamlısı


Sözcük

Eş anlamlısı

Sözcük

Eş anlamlısı

maarif millet neden
macera
mini nefes
mağara misafir negatif

mağlubiyet
misal nehir
mahal miskin

nekes

mahalli mizaç
nesne
mahcup muadil neşe
mahsul muallim nevi
maksimum muasır nihayet
mana muhafaza niyet
mâni

muhtelif nizam
manzara
muhteva noksan
matbaa mukaddes nükte
matem mukayese okul
materyal mutlu olağan
mazeret muzaffer olanak
mecburi mübalağa olgun
medeni müdafaa onarım
meğer müdahale onay
mekân müessese oran
mektep

mühim orta
memnun
mühlet oy
men mükâfat ozan
menfaat müessir öbek
merasim münakaşa öc
merhamet münasebet ödev
mert münasip ödül
mesafe müsaade ödünç
mesela müsvedde öfke
mesele nadide öge
meslek nadir öğrenci
mesul nafile öğrenim
mesuliyet nakliye öğretmen
mesut nalan öğüt
meşhur nam ölçüt
meşrubat name önder
meydan namzet öneri
mısra nasihat önlem
miktar nebat özdeyiş

Mustafa Uyar administrator

www.reformturk.com, www.esarpyapma.com

You must be logged in to post a comment