Eş Anlamlı Kelimeler-3

Eş Anlamlı Kelimeler-3

Eş
anlamlısı


Sözcük

Eş anlamlısı

Sözcük

Eş anlamlısı

has ılıca kâr
hasbihal ıslak kara
haset ıstırap karamsar
hasım ışık karşıt
hasis ırmak

kas

hasret iade kâtip
hat icar katiyen
hata icat kaygı
hatıra içerik kayıp
hatırlamak iddia kemal
hatırlatmak

ihtar kere
havadis ihtişam kınama
hayat ihtiyar kıt
haydut ikamet kıymet
hayırsever ikaz kirli
haylaz ilan kibar
hazan ilgi kitabe
hazin imtihan kocaman
henüz imtiyaz komik
hep in konuk
heves

intizam koşul
heyet iri kötek
hezimet istila kötü
hıyanet istişare kroki
hız itibar kudret
hibe itina kurultay
hicret izah kusur
hiddet izin kuşak
hikaye kabahat kuvvet
his kabiliyet kuşku
hisse kadar küçük
hitabe kader küsmek
hoşgörü kafa laf
husus kafiye lakin
hususi kaide latife
huy kalite lazım
hücum kalp leziz
hükümdar kanun lügat
hür kanuni lüzum

Mustafa Uyar administrator

www.reformturk.com, www.esarpyapma.com

You must be logged in to post a comment