Zıt Anlamlı Sözcükler

Zıt Anlamlı Kelimeler-8

Sözcük

Zıt anlamlısı


Sözcük

Zıt anlamlısı

Sözcük

Zıt anlamlısı


-Y-

  yıkık

zalim
yaz

yılgın

zarafet
yazılı yıkım zarar

yazlık

yıldırmak

zarif
yedek yırtıcı zararlı

yegâne

yiğit

zayıf
yeis yitirmek

zeki

yeni

yok


zengin
yenik yoksul zıt


yenilgi

yokuş

zinde
yergi

yorgun zifiri

yerinde


yorulmak

zirve
yerleşik yukarı ziya

yerli

yumuşak

ziyade
yermek yüksek zor

yeşermek

yürekli
online-pharmacy-uk.com

, korkak")” value=”Cevap” type=”button”>


zoraki
yeterli yüreksiz zorlu

yetişkin

yüzsüz

zorluk
yetişmek


-Z-

  zorunlu

yetiştirici

zahmet

zulüm
yıkıcı zafiyet züğürt

Zıt Anlamlı Kelimeler-7

Sözcük

Zıt anlamlısı


Sözcük

Zıt anlamlısı

Sözcük

Zıt anlamlısı


-T-

  tuhaf üzgün

takmak


tutmak

üzüntü
taksitle tutsak


-V-

 

tamahkâr

tutuklamak

vadeli
tamam tutuklu

vahşi


tamirat

tutumlu

var
tanıdık tüketici varlık

tanış

tüketim

veda
tasa tümsek vefasız

tasarruf


-U-
 
vefat
tasvip

ucuz vekâleten

taşyürekli


ucuzluk

vekil
tatlı ufacık veresiye

tavan

umumi

verimli
taze unutmak veriş

tercübeli

upuzun

vermek
tehlikeli uslu viran
tek
usta


-Y-

tekil ustalık yabani

telaşlı

usulca

yakalanmak
tembel

usulsüz yakın

temiz


utanç

yakışıklı
tenha uydurma yaklaşmak

tenzilat

uygar

yakmak
teorik uygun yalan

terbiyeli

uysal

yalın
ters uzak yanlı

tertipli

uzama

yanlış
teşhir uzun yapay
tiz


-U-


yarar
tok ücretli yaramaz

tokgözlü

ümitsiz
buy generic levitra

, umutlu")” value=”Cevap” type=”button”>


yarar
tombul üretici yas

toparlamak

üretim
yaş
toplu üst yaşam

toplum

üşengeç

yaşlı
toptan üşümek yatılı
toy
üvey

yavaş
tövbekâr üzerinde yaya

Zıt Anlamlı Kelimeler-6

Sözcük

Zıt anlamlısı


Sözcük

Zıt anlamlısı

Sözcük

Zıt anlamlısı


-S-

  sevap suçlu

saçmak


sevgi

sulak
sadakat sevinç sulh

sade

sevinme

suni
sadık seyrek

suret


safa

seyyar


suskun
sağ sıcak sükûnet

sağ
sığ
süratlenmek
sağlam sıhhat süratli

sağlık

sık

süslü
sahte

sıkı


-Ş-

 

sakar


sıkılgan

şahsi
sakat sıkıntı şaka

sakin

sıla

şakacı
sakinleşmek sıska şamata

saklı

sıvı

şanslı
saldırmak sinirli şark

samimi

sisli

şarlatan
sarhoş siyah şatafat

satıcı

soğuk

şehirli
satmak

soğukkanlı şen cialis uk

, kederli, tasalı")” value=”Cevap” type=”button”>


savaş


soğumak
şer
savunma soğutucu şımarık

savurgan

sol

şiir
saygılı solmak şikayetçi

sebat

somurtkan

şimal
seciyeli somut şimdi

seçkin

son

şişko
sefa sonbahar şişman

selef

sonra

şişmanlama
sempatik sonsuz şuurlu

sentez

sormak

şüpheli
serinkanlı soru


-T-


sermek

sosyal

taarruz
sersem soyunmak taban

serseri

soyut

tabansız
sert sökmek tabiî

sesli

sual

tahmini
sessiz subjektif tahsilat