Sunular

5.sınıf Ders Sunuları

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SUNUMLARI
Besinler ve beslenme
Düny ve Ay
Kuvvet ve hareket
Maddenin değişimi ve tanınması
Yaşamımızdaki elektrik
Ses nasıl oluşur?

SOSYAL BİLGİLER DERSİ SUNUMLARI

Adım Adım Türkiye
Bölgelerimizi tanıyalım
Gerçekleşen düşler-1
Gerçekleşen düşler-2
Haklarımı öğreniyorum
Toplum için çalışanlar
Ürettiklerimiz
TBMM’de yeralan tüm kadın milletvekillerimiz

 

MATEMATİK DERSİ SUNUMLARI

7,8,9 basamaklı doğal sayılarda bölükler, basamak değeri
Alan
Boyut- düzlem
Çember
Çevre hesaplamaları
Çizgi grafiği
Doğal sayılar ve ondalık kesirlerin önündeki + ve- işaretleri
Doğal sayılar
Dörtgenler
Geometri tekrar
Geometri
Hacim ölçme
Kesir ile bölme arasındaki ilişkiyi öğreniyorum
Kesirler-1
Kesirlerle çıkarma işlemi yapmayı öğrenelim
Kesirlerle toplama çıkarma işlemleri
Kesirler-2
Metrenin askatları
Olasılık
Ondalık kesirler
Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapalım
Oran
Örüntülerde verilmeyen sayıları bulalım
Prizmalar
Simetri
Sıvı ölçüleri
Standart uzunluk ölçüleri
Uzunluk ölçülerimiz
Uzunluk ölçüsü problemler sunumu
Üslü sayılar
Yüzdeler- yüzde sembolü
Zaman ölçüleri sunumu
Zaman ölçüleri
Zamanı gün ay yıla çevirme işlemleri
Zihinden toplama işlemleri

https://drive.google.com/uc?id=0B438wuK5YgpONlNkQTRubFZLSGM&export=download

MATEMATİK DERSİ SUNUMLARI

Adlar(isim)
Atasözleri
Bağlaç
-De’nin yazımı
Deyimler
Edat- bağlaç
Edat(ilgeç)
Fiiller(eylem)
-Ki’nin yazımı
Mektup yazmayı öğrenelim
-Mi’nin yazımı
Özdeyiş(vecize)
Özel adlar (isimler)
Paragraf oluşturalım
Sıfatlar- sıfat çeşitleri
Terim anlamlı sözcükler
Terim anlamlı sözcükleri tanıyalım
Tür adları tekil ve çoğul adlar
Türkçe tarama dilbilgisi etkinlikler
Ünlem işareti
Vurgu
Yazımı karıştırılan sözcükler
Zamirler(adıl)
Zarf(belirteç)

TRAFİK DERSİ DERSİ SUNUMLARI

 

kaynak:  www.hikmetsirma.com

4.sınıf Ders Sunuları

TÜRKÇE DERSİ SUNUMLARI
 
Ad(isim) tamlamaları
Atasözleri
Betimlemeler yapalım
Biyografi
Cümle genişletme-Cümle daraltma
Efsane(söylence)-Destan nedir?
Eş anlamlı sözcükler
Eş anlamlı-Zıt anlamlı-Eş sesli sözcükler
Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler
Genel ve özel ifadeler
Harf bilgisi
Karşılaştırma sözcüklerini tanıyalım
Kelime türetme-Büyük ünlü uyumu-Kaynaştırma hafrleri
Noktalama işaretlerini koyalım
Önem belirten ifadeler
Öznel- Nesnel ve yargı bilidiren cümleler
Özne- Yüklem -Tümleç
Terim-Mecaz – Gerçek anlamlı sözcükler
Taranmış dilbilgisi etkinlikleri
Yazım hatalarını düzeltelim 

MATEMATİK DERSİ SUNUMLARI
 

4-5-6 basamaklı sayılar
Açılar pekiştirme etkinliği
Açıları tanıyalım
Açıları tanıyıp öğrenelim
Açılarla ilgili bilgilerimizi pekiştirelim
Alan hesaplama
Alanları hesaplayalım
Alıştırmalar sunumu
Basamak değeri kavramı ve çözümleme
Boyut – Düzlem
Bölme işlemi
Bölme işleminde indirilen sayıda bölen yoksa ne yapılır?
Çarpmada İşlemi kısa yolla çarpmalar – sağlama
Çevre hesaplamaları yapalım
Çıkarma İşleminde Kalan Sayı, Farkı Bulma
Çıkarma işlemleri
En yakın yüzlüğe yuvarlama
Eşit paydalı kesir çıkarmaları
Farklı kesirleri birbiriyle toplama
Hacim ölçme
Kesir çeşitleri
Kesirler tekrar-Sorular
Kesirleri kavrayalım
Kesirlerle toplama
Kütle ölçüleri
Metrenin askatları
Olasılık
Ondalık kesirler
Sayılarda örüntü-Nesne örüntülerinin sayılarla ilişkisi
Simetri
Sıvıları ölçelim
Standart uzunluk ölçüleri
Sütun grafiği
Uzunluk Ölçüsü problemler sunumu
Üçgen – Kare – Dörtgen
Üslü sayılar
Zaman ölçüleri-1
Zaman ölçüleri-2
Zamanı gün ay yıla çevirme işlemleri
Zihinden toplama işlemleri

 

SOSYALBİLGİLER DERSİ SUNUMLARI
 

Doğal afetler
Doğal ve beşeri unsurlar
Dünya üzerindeki büyük kara parçaları
Geçmişimi öğreniyorum
Gerçekleşen düşler
Gezegenimiz Dünya
Hep Birlikte
İklim ve iklim çeşitleri
İnsanlar ve yönetim
İyi ki Var
Kronolojik Sıralama
Milli mücadele
Sorun ve çözüm önerileri bulma
Tekrar pekiştirme sunumu
Tanışabilir miyiz?

Toplum için çalışanlar
Uzaktaki arkadaşlarım
Üretimden tüketime
Yaşadığımız yer
Yerel yönetimler

 

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SUNUMLARI
 

Beslenme
Canlılar
Dünya ve Ay
Eklemler, eklem çeşitleri
Elektrik bir enerjidir
Hareket ve Kuvvet
İskelet Sağlığımız
İskeletimiz kemik çeşitleri iskeletin görevleri
Işık ve ses konu pekiştirme soruları
Işık ve Ses
Karışımları Ayırma Yöntemleri
Kasların yapısı ve görevleri
Canlılar-2
Madde ve ısı
Maddeyi tanıyalım
Ses sunu- pekiştirme
Vücudumuzun bilmecesini çözelim -tekrar sunumu
Yaşamımızdaki elektrik

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SUNUMLARI
 

Allah’a şükür
Çevremizdeki Dini Semboller
Dilek ve dualarımızda dini ifadeler
Din

kamagra oral jelly usa

, güzel ahlaktır
Dini ifadeler
Fatiha suresi ve anlamını öğrenelim
Güzel sözler söyleyelim
Helal- haram- sevap -günah
Kelime-i şahadet Kelime-i Tevhit
Peygamberimiz
Peygamberimizin Çocukluğu ve Gençliği
Selamlaşma
Sözünde durmak, güvenilir olmak
 

 

Kaynak:  www.hikmetsirma.com

3.sınıf sunuları

HAYAT BİLGİSİ DERSİ SUNUMLARI
Tutum yatırım ve türk malları haftası
Aile bireyleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar
Ailem
Aklımı seveyim
Amacıma ulaşmak için
Atatürk ve insan hakları
Atatürk
Atatürk’ün spora ve sporcuya verdiği önem
Atatürk’ün anıları
Atatürk’ün hizmetleri
Aydede
Bana güveniyorlar
Başarının yolları
Bayraklar ve ülkeler
Bayramlarımız
Bedenim ve ben
Ben ne olmalıyım(meslekler)
Benim yerim neresi?
Bilgisayar
Bilinçli tüketici
Bir başkadır benim memleketim
Bir fikrim var
Biraz dikkat(ev kazaları)acil durum
Bizim gezegenimiz
Bulmaca-1
Büyüdükçe değişiyorum
Büyüdükçe değişiyoruz-1
Büyüdükçe değişiyoruz-2
Can kulağı
Canlıların ortak özelliği
Cumhuriyetimiz
Cumhuriyetle gelen değişiklikler
Cumhuriyetten sonra
Çevre kirliliği ve insanlar
Çevre günü
Daha az çöp
Dedemin ninemin oyuncakları
Doğal aferler-1
Doğal afetler-2
Doğal ve yapay çevre
Duygularımızı tanıyalım
Dünya hep dönüyor
Etik değerleri tanıyalım
Etnoğrafya müzesini gezelim
Evde en uygun ders çalışma ortamı nasıl olmalıdır?
Evimiz yuvamızdır
Evimizdeki eşyalar
Farklı duygular
Felaketlere karşı
Geçen yıl, bu yıl
Görgü kuralları
Gruba bir lider gerek
Haklarımı biliyorum
Hava durumu
Hayalim için
Hayat bilgisi çeşitli etkinlikler
Hayır diyebilmeyi öğrenmeliyiz
Hayvanları koruma günü
Hayvanların yuvaları
Hep beraberiz
Hepimiz farklıyız
Her şeye rağmen
Herkesin bir işi var
İletişim türleri ve iletişim araçları
İletişimin zamanda değişimi
İnsanlığa hizmet edenler
Isıtılan maddelerdeki değişim
İyiki ailem var
Kabul edemem
Kağıttan gemi yapalım
Kağıttan şapka yapalım
Karalar ve denizler
Kitap kurtları
Kızılay Haftası
Meslek seçimi
Mevsimler
Mutlu gün

HAYAT BİLGİSİ DERSİ SUNUMLARI (DEVAMI)
Nasıl öğreniyorum?
Oğuz’un tasarımı
Okulumuzu tanıyalım
Onlarda çocuktu
Ormanların yararları
Önce – sonra
Önemli telefonlar
Planlı hayat oh ne rahat
Reklamlar
Sağlık için elele
Sağlıklıyım mutluyum
Savurganlık yapmayınız
Sen ne dersin?
Sessiz konuşma(beden dili)
Sivil savunma günü
Son pişmanlık fayda vermez
Su döngüsü
Tarafsız olmak
Tasarruf
Tohumdan mutfağa
Topluma hizmet edenler
Ulaşım araçları
Ulu önder Atatürk
Yardım edelim
Yaşanabilir bir dünya için
Yemekte uyulacak görgü kuralları
Yeşilay haftası
Yeşilay haftası-2
Yönleri tanıyalım
Yuvam yuvam eşsiz yuvam

MATEMATİK DERSİ SUNUMLARI

Abaküste gösterilen sayıyı bulalım
Açılar ve açı çeşitleri
Ağırlık ölçülerini tanıyalım
Alan hesaplamaları
Ardışık sayılar
Basamak değeri kavramını öğrenelim
Basamak ve sayı değeri kavramı
Bir ile çarpmanın özelliği
Bölme işlemi
Çarpma alıştırmaları yapalım
Çarpma işleminde çarpanların yer değiştirmesi
Çetele- sıklık tablosu- çevre hesplamaları
Çevre hesaplamayı öğrenelim
Çıkarma işlemleri yapmayı öğrenelim
Çıkarma işlemleri yapalım
Doğal sayılarda basamak değeri ve sayı değerini bulma
Doğal sayıları çözümleyelim
Doğal sayıları karşılaştıralım
Doğal sayılarla etkinlikler
Doğru-doğru parçası-ışın
Eksilen yada çıkanı verilmeyen işlemleri bulalım
Eldeli toplama yapalım
Eldesiz toplamalar yapalım
Farklı sayılar oluşturalım
Fazlalık problemleri çözelim
Geometrik şekiller ve açıları
Kesir sayıları ile problemler çözelim
Kesirler
Nokta bilgisi
Örüntüleri kavrayalım
Prizmaları ve yüzlerini tanıyalım
Romen rakamları
Sayı örüntüleri yapalım okuyalım
Sayıların çarpımlarını tanıyalım
Sıfır ile çarpma Yapalım
Simetriyi öğrenelim
Süslemeler yapalım
Tek ve çift sayılar
Toplama işleminde verilmeyen toplananı bulalım
Uzunluk ölçülerini kavrayalım
Üç basamaklı doğal sayılar
Üç basamaklı doğal sayıları tanıyalım
Yeni paralarımızı tanıyalım
Yüz içinde ritmik saymalar yapalım
Zaman ölçülerini tanıyalım
Zaman ölçülerini pekiştirelim
Zihinden çıkarmalar yapalım
Zihinden toplamalar yapalım

TÜRKÇE DERSİ SUNUMLARI
Ad (isim) çeşitleri
Adlar hangi özelliklere sahiptir?
Adları tanıyalım
Adların yerine kullanılan sözcükler
Anlamlarına göre tümce çeşitleri
Büyük ünlü uyumu
Cümlenin öğelerini bulalım
Eklerle kelime türetelim

Fiillerde zaman ve kişi
Kelimeleri sözlük sırasına dizelim
Nasrettin hoca fıkraları
Noktalama işaretleri
Resimleri yorumlayalım
Sebep sonuç ilişkisi
Sıfatları taıyalım bulalım
Sözcüklerin kök ve eklerini tanıyalım
Şifreli sözcükleri tanıyalım
Türkçe taranmış etkinlikler
Ünlü(hece) düşmesi
Ünsüzlerin yumuşaması
Zamirleri tanıyalım

TÜRKÇE DERSİ ÇALIŞMA KAĞITLARI

Adları niteleyen sözcükler-2
Adın yerine kullanılan sözcükler testi
Adların yerine kullanılan sözcükleri tanıyalım
Akıllı tavşan
Akıllı yarasa
Atatürk’ün sesi
Bir varmış bir yokmuş
Cümle ve noktalama işaretleri çalışması
Cümle sonlarına uygun noktalama işaretleri koyalım
Eklerle kelime türetelim
Eş anlamlı kelimeler
Eş anlamlı kelimeler-3
Eş anlamlı kelimeler-2
Eş anlamlarını bulup altını çizelim
Eş sesli kelimeler bulmacasını çözelim
Eş sesli sözcükleri bulalım
Eş ve zıt anlamlı sözcüükler sınavı-1
Görsel okuma etkinliği-1
Görsel okuma etkinliği-2
Harf hece testi
Hayat bilgisi test
Hayal mi?
İsmi niteleyen sözcükler
İsmin halleri testi
Kurallı cümle oluşturalım
Kurallı cümle oluşturma etkinliği
Kurallı cümle oluşturup resimlerle eşleştirelim
Okula dönmek-şiir çalışması
Okuma anlama ve hikaye haritası çıkarma etkinliği
Önadları bulma çalışması
Önadları şiirlerde bulma etkinliği
Öykü tamamlayalım-sürpriz
Öykü yazma(5N1K) çalışması
Özel ad mı cins ad mı?
Özel adlardaki yazım hatalarını bulma etkinliği-1
Özel adlardaki yazım hatalarını bulma etkinliği-2
Özellik bildiren sözcüklerle tamamlayalım
Sebep sonuç ilişkisini belirten sözcükler
Sihirli sarmaşık-metin
Sözcük Oyunu (Yapım Ekleri)
Sözcüklerdeki yazım yanlışlarını bulup doğrusunu yazalım
Sözcükleri sözlük sırasına dizelim
Sözcüklerle anlamlı tümceler oluşturalım
Sözcük testi
Tekiller ve çoğulları tanıyalım
Türemiş kelimeleri bulma etkinliği
Değerlendirme testi-1 türkçe
Değerlendirme testi- 2 türkçe
Değerlendirme testi- 3 türkçe
Değerlendirme testi- 4 türkçe
Değerlendirme testi- 5 türkçe
Değerlendirme testi- 6 türkçe
Değerlendirme testi- 7 türkçe
Yazım yanlışlarını düzeltelim

TÜRKÇE DERSİ ÇALIŞMA KAĞITLARI
Türkçe-2. dönem 1. sınav
Türkçe değerlendirme sınavı
Türkçe isimleri ayırdetme testi
Türkçe adın durumları testi
Türkçe fiiller testi
Adların yerine kullanılan sözcükler
Ağaç diyorki şiiri hikaye haritası
Deneme sınavı
Deyimler ve atasözleri testi
Fiiller testi
Harf bllgisi testi
Hece bilgisi testi
İsim çeşitleri testi
İsimler testi
Türkçe sınavı-1
Türkçe sınavı-2
Türkçe sınavı-3
Türkçe sınavı-4
<ü> Türkçe sınavı-5
Türkçe sınavı-6
Türkçe sınavı-7
Türkçe sınavı-8
Türkçe sınavı-9
Yazılı anlatım becerilerini geliştirme etkinliği
Zamirler testi-1
Zamirler testi-2
Masal yazma çalışması
Noktalama işaretleri testi
Sözcükleri sözlük sırasına göre dizelim
Önadlar testi
Yazım yanlışlarını yuvarlak içine yazalım
Adın durumları- bulalım boyayalım
Okuma anlama yazılı anlatım çalışması
Kelime bulmaca
Resimleri sırala

, bir öykü yaz
Yazım yanlışlarını düzeltelim
Varlıkların özelliklerini bildiren sözcükleri işaretleyelim
Vurgulama bildiren sözcükleri kullanalım
Yazım yanlışlarını bulalım
Zıt anlamlarını bulup karşılarına yazınız
Zıt anlamlı Kelimeler Çalışma Sayfası-1
Zıt anlamlı kelimeler çalışma sayfası-2
Zıt anlamlı sözcükler
Zıt anlamlı sözcükleri eşleştirelim

MATEMATİK DERSİ ÇALIŞMA KAĞITLARI

Basamak ve sayı değerleri toplamını bulma çalışması
Benim Saatim -saati öğrenelim
Doğal sayılar çalışma kağıdı
Doğal sayılarda basamak ve sayı değeri bulma çalışması
Doğal sayılarla ilgili zihinden işlemler etkinliği
Doğru,doğru parçası,ışın
Doğruların birbilerine göre durumları çalışma sayfası
En yakın onluğa yuvarlayalım
Harflerin simetrisini yazalım
Kesir tablosu
Hafta sonu sınavı-1
Hafta sonu sınavı-2
Hafta sonu sınavı-3
Hafta sonu sınavı-4
Hafta sonu sınavı-5
Hafta sonu sınavı-6
Hafta sonu sınavı-7
Üç basamaklı doğal sayılar bulmacası
Nokta doğru doğru parçası ışın çalışma sayfası
Nokta doğru paralel örnek çizim çalışma sayfası
Örüntü çalışma kağıdı
Örüntü ve süslemeler yapalım
Problem çözelim
Ritmik saymalar çalışma kağıdı
Saat kaç?

Saatler- kaç geçiyor kaç var?
Simetri çalışma kağıdı-1
Simetri çalışma kağıdı-2
Simetri konu pekiştirme çalışması
Simetrik şekillerin yarılarını boyayalım-1
Simetrik şekillerin yarılarını boyayalım-2
Tangramda düzlem parçaları doğru- doğru parçası paralel
Üç basamaklı sayıları sembolle sıraya dizelim
 

HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÇALIŞMA KAĞITLARI
2.dönem hayat bilgisi testi
Ağaçların yararları boyama sayfası
Atatürkü tanıyalım çalışma kağıdı
Atatürk’ün özellikleri
Benim düzenli odam alışkanlık kazandırma
Benim eşsiz yuvam-sınav
Besinler etkinlik sayfası
Bilin bakalım ben kimim- atatürk etkinliği
Boyama bölgeler haritası
Enerji tasarrufu için lüzumsuzsa söndürün
Farklı öğrenme şekilleri
Hayat bilgisi 1.tema değerlendirme sınavı
Hayat bilgisi-sınav
Hayat bilgisi 2. dönem sınav-1
Hayat bilgisi 2. dönem sınav-2
Hayat bilgisi 1. tema deneme sınavı-1
Hayat bilgisi 1. tema doğru mu yanlış mı etkinliği-2
Hayat bilgisi 1. tema haftasonu değerlendirme sınavı
Hayat bilgisi 1. tema ölçme değerlendirme testi
Hayat bilgisi 1. tema test
Hayat bilgisi 1.tema doğru mu yanlış mı etkinliği
Hayat bilgisi 2. tema sınavı
Hayat bilgisi 2. tema son sınav
Hayat bilgisi -2. dönem doğru mu yanlış mı etkinliği
Hayat bilgisi -ailem bulmacası
Hayat bilgisi bulmaca- boşluk doldurmaca
Hayat bilgisi doğru yanlış etkinliği -1. tema
Hayat bilgisi eşleştirmece
Hayat bilgisi hafta sonu sınavı-1
Hayat bilgisi hafta sonu sınavı-2
Hayat bilgisi iletişim sınavı
Hayat bilgisi sınavım
Hayat bilgisi testlerim 4 adet 30 sorulu
Hayat bilgisi- vücut dili-nezaket ifadeleri
Hayat biligis 1. tema testi
Hayat biligisi boşluk tamamlama 2. dönem
Hayat bilgİsi.-test
Hayır diyebiliyorum etkinliği
Hayat bilgisi bilgisi besinler sınavı
Hayat bilgisi boşluk doldurmaca
Hayat bilgisi bulmaca
Hayat bilgisi görseleri eşleştirmece
Hayat bilgisi -benzer ve farklı yönlerimiz vardır
Hayat bilgİsi.-test
İlkyardım(yardım edelim)çalışma kağıdı
Kabul edemem çalışma kağıdı
Kişisel bakım çalışma sayfası
Milli bayramlarımızı tanıyalım
Okul heyacanım teması kavramlar bulmacası
Okul yolu tehlike dolu
Okulumuzu tanıyalım
Özel gün kutlamalarımız çalışma kağıdı
Sağlığımıza dikkat etmeliyiz
Sorunlarımıza çözüm bulalım
Yeşilay haftası

TÜRKÇE DERSİ TARANMIŞ ÇALIŞMA KAĞITLARI

Ad isim bilgisi-1
Ad isim bilgisi-2
Adın durumları
Adlar yerleştirelim
Adları ayıralım
Adlarla çalışma-1
Adlarla çalışma-2
Alfabetik sıralama
Atasözleri ve deyimler
Birleşik kelimeler
Bulmacalı anlama etk.-4
Bulmacalı anlama etkinliği-2
Bulmacalı anlama etkinliği-3
Bulmacalı okuduğunu anlama-1
Büyük ünlü uyumu
Deyimler atasözleri
Eş sesli sözcükler
Eş sesli ve zıt anlamlı sözükler
Eş ve zıt anlamlı kelimeler
Fiil bilgisi-1
Fiiller-2
Fiiller-3
Fiiller-4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kaynak: www.hikmetsirma.com