Eş Anlamlı Sözcükler

Eş Anlamlı Kelimeler-7

Sözcük

Eş
anlamlısı


Sözcük

Eş anlamlısı

Sözcük

Eş anlamlısı

tehir ücra yiğit
teklif
ülke yitik
tekzip ülkü yoksul

temayül
ümit
yönetim
temin ün

yöntem

teminat ünlü

yöresel
tenkit üremek yurt

tenzilat
ürkek
yurttaş
tercüme ürün yükümlü

teselli
üye yürek
tesir

üzeri yürekli

teşebbüs

üzüntü yüz
teşhir vade yüzey
tetkik vaka
yüzeysel
tıpkı vakit yüzsüz
toplam valide
yüzyıl
toplum vâris zaaf
toy vasat
zahmet
töre vatan zalim
tören vazife zam
tuhaf

vaziyet zaman
tutsak
vecize
zannetmek
tümör veda zarafet
tür vefa zarar
ucuz verecek zarif
uçarı verem
zaruret
ufacık vesika zarurî
ufak
vilayet
zat
ulus vukuat zaten
ulusal
yabancı
zayıf
ulvi yağma zayi buy kamagra

,yitik")” value=”Cevap” type=”button”>

umumi yaka zeki
unsur yalın zıt
us yemek zira
usare yemin ziraat
usûl yegane zirve
uşak yenik ziya

utangaç
yeter ziyan
uyak yıl zulüm

Eş Anlamlı Kelimeler-6

Sözcük

Eş
anlamlısı


Sözcük

Eş anlamlısı

Sözcük

Eş anlamlısı

sorumlu şans takat

sorumluluk

şark takrir
soruşturma şart taksim
soylu
şatafat

takviye
soyluluk şavk

talan

sömürü şayet
talebe
söylenti şebnem talep

söyleşi
şecere talih
söylev şeffaf talimat
söz şehir talip
sözcük

şelâle tam
sözde
şekil tamah
sözleşme şer tamahkâr
sözlük şiir tamam
step şikâr tamir
stil şive tan
stop şöhret tanı
sual şölen tanık
suç şule tanım

suçlama
şuur
tanzim
suçsuz

şüphe tarım
sulh
taam
tartışma
suni taahhüt tarz
surat
taammüden
tasa
sürat taarruz Buy Amoxil UK

,hücum")” value=”Cevap” type=”button”>

tasarı
süre tabaka
tasdik
sürekli tâbi taslak
şafak tabiî
tasvip
şah tabip tasvir
şahane tacir tat
şahıs tafsilat tatbikat
şahika
tahammül
tatlı
şahit tahkik taviz
şahsi
tahkikat
tayin
şahsiyet tahlil tebessüm
şair
tahliye
tecil
şaka tahrik tecrübe
şamata tahrip
tedbir
şan tahsil teftiş

Eş Anlamlı Kelimeler-5

Sözcük

Eş
anlamlısı


Sözcük

Eş anlamlısı

Sözcük

Eş anlamlısı

padişah rahatsız saha
paha
rakım sahi
pak raks sahil

panayır

randevu
sahra
panik randıman

sair


parantez
rasat
sakar
parazit rasgele sakin

parçalamak

rastlantı

saklama
pasak realist saldırı
patak
realite
salih buy-kamagra-oral-jellies.com

,elverişli")” value=”Cevap” type=”button”>

patika

refah salim
patlama
refakat samimi
pay reel san
paye rehber satıh
payidar reis sav

paylamak

rekabet

savunma
paylaşmak ret savurgan
pek reva sebep
pısırık rey seciye
pinti rıza sefa
pirelenmek

riba sema
pis
riayet sene
pişmanlık rica seri
plan
rivayet

serüven
plato riyakar seslenme

politika

riyaziye
sesli
prensip rol sesteş

prestij
rötar sınav
problem ruhsat sınır
proje
rutubet
sızı
prova rütbe sihir
pus rüya sim
pürüz saadet sima
racon sabit
sinirli
radde sadakat sitem

radikal
sade
sistem
rağbet sadece siyah
rağmen saf soluk
rahat safha sonuç