Bilmeceler 4

Bilmeceler 4

Yeryüzünün karası,

Bitkilerin
anası.

Dedem deve,

Girmez eve,

Kes başını girsin eve.


El ile erilmez,

Göz
ile görülmez.

Dağdan gelir,

Taştan gelir,

Tintin sakallı eniştem gelir.


Parmak parmak yapısı

Göğe bakar kapısı

Cam kırmadan içeri
girer.
Karşıdan baktım pek
çok,


Yanına gittim hiç yok.

Bin bıyıklı tahta
kayıklı.
Altı kaynar üstü
kaynar

kamagra oral jelly usa

,


İçinde bin kişi oynar.

Dağdan gelir yongası

Deredir gölgesi


Yatınca kediden alçak

Kalkınca deveden yüksekAlaca bulaca

Serdim yamacaDışı kazan karası

İçi peynir mayası

Eli yok

Ayağı çok


Kuyruğu uzun beli kısa

Burnu uzun dili kısa

Ortası ateş üstü
taş,

İçinde milyonla baş.

Altı kül,

Üstü kül,


İçinde sarı gül.

Dibinde tahta,

Üstünde ayak.


Suda yayılır,


Karada bayılır.

Bir vurdum şakladı

Sonsuza kadar bekledi


Gündüz yorulur

Gece kıvrılır


Koca deve çöküp
durur,

Püskülünü döküp durur.Et bulur girişir

Su bulur sıvışır

Hindi kızıl

Kadınların elinde.


Çalı ortasında kıvrık kuyruk
Akça dağın eteği

Hepimizin yatağı.


Hindi kızıl,

Kendi kızıl

Boyanmadan rengi kızıl.

Yaprak kadar hafif

Dağlar kadar büyük.


Dizime kadar kuyuya indim.

Çarşıda gezer,

İnci mercan dizer.


İğne havada,

Dengi yuvada.

Dağda tuttum davarı,

Tez yollayın zağarı.


Sarıdır sarkar,


Düşerim diye korkar.

Bağırırsam dinler,

Susarsam inler.

Mustafa Uyar administrator

www.reformturk.com, www.esarpyapma.com

You must be logged in to post a comment