Bilmeceler 2

Bilmeceler 2

Altın tas gümüş tas

Birini kaldır birini asAkşama kadar gezer,

Sabah ağzını açar.

Sarı sarı sarkık durur,

Düşerim diye korkup durur.

Dam üstünde kadı gibi,

Göğe bakar cadı gibi

Yaştır kurutamazsın,

Tuzunu bulamazsın,

Çiçeklerden toplanır,

Tadına doyamazsın.

Dağa gider seslenir,

Köye gelir seslenir.

Koca koca gözü var,

Acı acı sözü var.

Arşın ayaklı, tavşan bıyıklı
Gümüş koydum ortaya,

Al geldi alamadı,

Güneş geldi kalmadı.

Kara devem çöküp durur,

Püskülünü döküp durur.

Çıldırı çıtsız,

Baldırı etsiz.Dağdan gelir taştan gelir,

Ağzı büzülü eniştem gelir.

Ay doğar bedir bedir,

Padişaha giden nedir,

Yedi yılda bir doğar,

Bu hayvanın adı nedir?

Hacca giden hacıdır,

Gitmeyen duacıdır,

Dal verir budak vermez,

Bu neyin ağacıdır.

Bülbül öter atlas biter,

Kokusu dünyayı tutar.

Şukka da şukka,

Bukka da bukka,

Men dakka dukka,

Men dakka dukka

Masalı var metten,

Sakalı var etten,

Şimdi gelir görürsün,

Güle güle ölürsün.

Ezan okunur namaz kılmaz,

Hanım alır nikah kıymaz.

Şekere benzer tadı yok

Gökte uçar kanadı yok.

Ağız içinde dil,

Hadi bunu bil.

Karnı şişkin,

Kendi şaşkın.Minareden attım kırıldı,

Suya attım kırılmadı.

Kümes hırsızı, üzüm arsızı.
Melemez melemez,

Ocak başına gelemez,

Gelse bile gidemez.

Dışı katık içi kütük.
Kanadı var kuş değil,

Boynuzu var koç değil.

Kızınca terletir durur,

Kızmazsa uslu uslu oturur.

Alçacık tepe,

Çıngıllı küpe

Kırmızı kapı açıldı,

Alaca boncuk saçıldı.

Kızım kızım kız gibi,

Altı çuvaldız gibi,

Kırık kat giysi içinde,

Yine üstü bez gibi.

Su içinde yatarım,

Hiç durmadan öterim,

İnsanları görünce,

Su içinde kaçarım.

Bizim evde bir kişi var,

Uzun uzun yatışı var.

Gider leyli leyli

Gelir leyli leyli

Tek ayaküstünde

Durur leyli leyli

Alaca yılan,

Ağaca dolan

Mustafa Uyar administrator

www.reformturk.com, www.esarpyapma.com

You must be logged in to post a comment