Bilmeceler 1

Bilmeceler 1

Takır takır takraba,İçinde var araba.
Geceleri fener,Gündüzleri söner.
Küçük kare kutu,İçi insan dolu.
Yürür yürü iz etmez,Hızlı gitse toz etmez.
İncecik beli,Elimin eli.
Özü tatlı, sözü tatlı,Candan daha kıymetli.
Bir kuyum var,İki türlü suyum var.
Dedem kandil, babam çıra,İşin yoksa beni ara.
Bir tas yoğurdum var,Yarısı ak, yarısı kara.
Buradan attım kılıcıHalep’te oynar ucu
Allah yapar yapısını,Bıçak açar kapısını.
Dağda tak tak,Suda cıp cıp.Arşın ayaklı,

Burma bıyıklı.

Sarı sarı içinde,Sarı zarfın içinde,On iki birlik kardeş,

Birbirinin içinde.

On ay yatar,İki ay kalkar;Feneri yakar,

Etrafa bakar.

Çarığı çattım bacaya attım.
Uzaktan baktım bir kara taş,Yanına gittim dört ayak bir baş.
Altı göl üstü gül
Başımda saç yok,İçimde tat çok
Etlice, metlice ortası tatlıca
Uzun yoldan kuş gelir,Ne söylerse hoş gelir.
Sesi var canı yok,Konuşur ağzı yok
Lamba düştü is dedi,Tava düştü tan dedi,Annem geldi bul dedi
Çat orda, çat burada,Çat kapı arkasında
Hey ne idim ne idim,Samur kürklü bey idim,Felek beni şaşırttı ,

Kızgın çöle düşürdü.

Dişim var, ağzım yok
Yapan satar,Satın alan kullanmaz,Kullanan göremez.
Dağdan gelir,Taştan gelir,Bir kükremiş aslan gelir.
Dışı var içi yok,Dayak yer suçu yok
İnce ince kadayıf,Bizim hanım çok zayıf,Bir kusuru varsa bir gözü kayıp
İnim inim inler,Cümle alem dinler.
Ufacık sandık içine un bastık
Ağzı vardır konuşmaz,Yatağı vardır,Fakat hiç uyumaz.
Üstü çayır biçilir,Altı çeşme içilir.
İki bacaklı,Keskin bıçaklı

Mustafa Uyar administrator

www.reformturk.com, www.esarpyapma.com

You must be logged in to post a comment