4.sınıf Ders Sunuları

4.sınıf Ders Sunuları

TÜRKÇE DERSİ SUNUMLARI
 
Ad(isim) tamlamaları
Atasözleri
Betimlemeler yapalım
Biyografi
Cümle genişletme-Cümle daraltma
Efsane(söylence)-Destan nedir?
Eş anlamlı sözcükler
Eş anlamlı-Zıt anlamlı-Eş sesli sözcükler
Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler
Genel ve özel ifadeler
Harf bilgisi
Karşılaştırma sözcüklerini tanıyalım
Kelime türetme-Büyük ünlü uyumu-Kaynaştırma hafrleri
Noktalama işaretlerini koyalım
Önem belirten ifadeler
Öznel- Nesnel ve yargı bilidiren cümleler
Özne- Yüklem -Tümleç
Terim-Mecaz – Gerçek anlamlı sözcükler
Taranmış dilbilgisi etkinlikleri
Yazım hatalarını düzeltelim 

MATEMATİK DERSİ SUNUMLARI
 

4-5-6 basamaklı sayılar
Açılar pekiştirme etkinliği
Açıları tanıyalım
Açıları tanıyıp öğrenelim
Açılarla ilgili bilgilerimizi pekiştirelim
Alan hesaplama
Alanları hesaplayalım
Alıştırmalar sunumu
Basamak değeri kavramı ve çözümleme
Boyut – Düzlem
Bölme işlemi
Bölme işleminde indirilen sayıda bölen yoksa ne yapılır?
Çarpmada İşlemi kısa yolla çarpmalar – sağlama
Çevre hesaplamaları yapalım
Çıkarma İşleminde Kalan Sayı, Farkı Bulma
Çıkarma işlemleri
En yakın yüzlüğe yuvarlama
Eşit paydalı kesir çıkarmaları
Farklı kesirleri birbiriyle toplama
Hacim ölçme
Kesir çeşitleri
Kesirler tekrar-Sorular
Kesirleri kavrayalım
Kesirlerle toplama
Kütle ölçüleri
Metrenin askatları
Olasılık
Ondalık kesirler
Sayılarda örüntü-Nesne örüntülerinin sayılarla ilişkisi
Simetri
Sıvıları ölçelim
Standart uzunluk ölçüleri
Sütun grafiği
Uzunluk Ölçüsü problemler sunumu
Üçgen – Kare – Dörtgen
Üslü sayılar
Zaman ölçüleri-1
Zaman ölçüleri-2
Zamanı gün ay yıla çevirme işlemleri
Zihinden toplama işlemleri

 

SOSYALBİLGİLER DERSİ SUNUMLARI
 

Doğal afetler
Doğal ve beşeri unsurlar
Dünya üzerindeki büyük kara parçaları
Geçmişimi öğreniyorum
Gerçekleşen düşler
Gezegenimiz Dünya
Hep Birlikte
İklim ve iklim çeşitleri
İnsanlar ve yönetim
İyi ki Var
Kronolojik Sıralama
Milli mücadele
Sorun ve çözüm önerileri bulma
Tekrar pekiştirme sunumu
Tanışabilir miyiz?

Toplum için çalışanlar
Uzaktaki arkadaşlarım
Üretimden tüketime
Yaşadığımız yer
Yerel yönetimler

 

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SUNUMLARI
 

Beslenme
Canlılar
Dünya ve Ay
Eklemler, eklem çeşitleri
Elektrik bir enerjidir
Hareket ve Kuvvet
İskelet Sağlığımız
İskeletimiz kemik çeşitleri iskeletin görevleri
Işık ve ses konu pekiştirme soruları
Işık ve Ses
Karışımları Ayırma Yöntemleri
Kasların yapısı ve görevleri
Canlılar-2
Madde ve ısı
Maddeyi tanıyalım
Ses sunu- pekiştirme
Vücudumuzun bilmecesini çözelim -tekrar sunumu
Yaşamımızdaki elektrik

 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SUNUMLARI
 

Allah’a şükür
Çevremizdeki Dini Semboller
Dilek ve dualarımızda dini ifadeler
Din, güzel ahlaktır
Dini ifadeler
Fatiha suresi ve anlamını öğrenelim
Güzel sözler söyleyelim
Helal- haram- sevap -günah
Kelime-i şahadet Kelime-i Tevhit
Peygamberimiz
Peygamberimizin Çocukluğu ve Gençliği
Selamlaşma
Sözünde durmak, güvenilir olmak
 

 

Kaynak:  www.hikmetsirma.com

Mustafa Uyar administrator

www.reformturk.com, www.esarpyapma.com

You must be logged in to post a comment